All projects
Sabidom Company Office
M. Novinskiy, A. Konnova, E. Usynina
2014
Expressive minimalism
M. Novinskiy, I. Golovina-Sheremeteva, M. Grishin, O. Pogorelova
2017
Comtemporary Saklya
M. Novinskiy, M. Grishin
2022
Beetles Over the Waterfall
M. Novinskiy, A. Konnova
2013
Kutuzovsky.LIFE
M. Novinskiy, A. Chernenko, M. Grishin, A. Yashnova, S. Kusnetsova
2019
Swan
M. Novinskiy, A. Balueva, M. Grishin, S. Kuznetsova
2021
Living Machine
M. Novinskiy, O. Pogorelova, M. Grishin
2016
Kitchen with maneuver space
M. Novinskiy, M. Grishin
2022
Vander Park
M. Novinskiy, A. Chernenko, M. Grishin, A. Smirnova
2019
City_6
A. Konnova, M. Novinskiy, M. Grishin, V. Avilova
2022
Architects’ Barn House
M. Novinskiy, A. Konnova
2020
Paulig Cafe&Store
M. Novinskiy, E. Chachina, M. Grishin
2020
Kitchen-Apartment for Gadgetman
M. Novinskiy
2014
Park Rublevo
M. Novinskiy, D. Mitin, J. Zhubrina, M. Grishin, S. Kuznetsova
2021
White Apartment on Patriarshie Pools
M. Novinskiy
2011
Sky
M. Novinskiy, O. Pogorelova, M. Grishin, A. Yashnova, E. Podust
2021
A little bit Cosmic
M. Novinskiy, A. Balueva, M. Shkut, M. Grishin, S. Kuznetsova
2018
The Bathroom in the Shining Concrete
M. Novinskiy
2017
Eco-minimalism on Pluschikha st.
M. Novinskiy, I. Golovina, M. Grishin, S. Kuznetsova
2016
Gloss, Frisbee and Walnut
M. Novinskiy, M. Grishin
2019
City Jungle
M. Novinskiy, A. Chernenko, M. Grishin, S. Kuznetsova
2019
House for the Fox
M. Noviskiy, O. Pogorelova
2015
Barrin-Haus
M. Novinskiy, A. Balueva, M. Grishin, S. Kuznetsova
2018
Transparent Living Room
M. Novinskiy
2016
Apartment on Bronnaya
A. Konnova, M. Novinskiy, M. Grishin
2017
Living room and children’s room for two brothers in one
M. Novinskiy, M. Grishin
2020
Typical Apartment in Peredelkino
M. Novinskiy, A. Chernenko, M. Grishin, A. Smirnova
2019
Living Room with Glass and Moss
M. Novinskiy
2015
Balchug
A. Konnova, M. Novinskiy, M. Grishin
2021
Designers Battle RBC
A. Konnova, M. Novinskiy
2018
The Correct One-room Apartment
M. Novinskiy, M. Grishin
2013
YA-Hotel
M. Novinskiy, O. Klevakina, A. Balueva
2014
Housing problem. Kitchen with a smart table
M. Novinsky, O. Pogorelova, M. Grishin
2016
Bolshoy Tishinskiy
M. Novinskiy, M. Grishin, A. Chernenko
2019
Тест2
M. Novinskiy, O. Pogorelova, M. Grishin
2016
Rock & Cube
M. Novinskiy, M. Grishin
2018
Apartments on the Leningradskoe Highway
M. Novinskiy, O. Pogorelova
2013
Apartment in Krasnodar
M. Novinskiy, O. Klevakina
2014
Leningradka
M. Novinskiy, M. Grishin, A. Chernenko
2019
Paulig Laboratory
M. Novinskiy, P. Litomina, M. Grishin
2021
Man’s apartment on Karamyshevskaya Embankment
M. Novinskiy
2010
Classical Contemporary
M. Novinskiy, O. Pogorelova, M. Grishin, S. Kuznetsova
2017
Design Conception of the Attic for TV-Show about Cottage Building
M. Novinskiy
2014
Brutal Loft in a Panel High-rise
M. Novinskiy, M. Grishin
2012
Private Residential Concept on Samui island, Tailand
M. Grishin, M. Movinskiy
2015
Two sides of one mansard
M. Novinskiy
2020
Kutuzovskiy.LIFE 2
M. Novinskiy, A. Voronova, M. Grishin, V. Avilova
2020
Symbol-M Company Office in Krasnodar
M. Novinskiy, O. Klevakina, A. Balueva
2015
7th Sky 2
M. Novinskiy, A. Balueva, M. Grishin, S. Kuznetsova
2018
VTB Arena Park
A. Konnova, M. Novinskiy, M. Grishin, S. Kuznetsova
2019
Country Residence in Pereslavl-Zalessky
M. Novinskiy, O. Klevakina, M. Grishin
2014
Townhouse Village Sales Office
M. Novinskiy, I. Golovina, E. Usynina
2013
Olympic Village Novogorsk
M. Novinskiy, A. Balueva, M. Grishin, S. Kuznetsova
2018
Reconstruction of the House in Lesnie Dali Village
M. Grishin, M. Novinskiy
2014
Bubbles and Boomerangs
M. Novinskiy
2012
7th Sky
M. Novinskiy
2011
Lesnie Dali
M. Novinskiy, O. Klevakina, M. Grishin
2015
Izmailovo Lane
M. Novinskiy, O. Pogorelova, M. Grishin, S. Kuznetsova
2016
Peredelkino
A. Konnova, M. Grishin
2017
Sales Office of the Village Bremen
M. Novinskiy, I. Golovina, E. Usynina
2012
Reconstruction of the Residence in Lesnie Dali Village. Guest House
M. Grishin, M. Novinskiy
2014
Recreation area in the German automaker office
M. Novinskiy, D. Voskresenskaya, D. Chalenko
2017
Champion-Park
M. Novinskiy, O. Pogorelova
2015
House in Yamkino Village
M. Novinskiy, O. Klevakina
2014
Residence for Ederly Nasledie
M. Novinskiy, E. Zakharov, D. Chalenko, K. Tataurov
2017
Match Hospitality Tokyo 2020
M. Novinskiy, O. Pogorelova
2019